Jun 20, 2017

       Zajedno sa ostalim laboratorijama Univerziteta u Novom Sadu, LEP NS se, kao jedina laboratorija sa Filozofskog fakulteta, predstavila na Međunarodnom festivalu nauke i obrazovanja koji je održan 13. i 14. maja u Novom Sadu. Ove godine fokus predstavljanja je bio na samom istraživačkom radu koji se odvijao u laboratoriji, odnosno na odbranjenim tezama, broju objavljenih radova kao i broju radova izlaganih na konferencijama. Pet doktoranada sa Odseka za psihologiju– Ivana Jakovljev, Milica Popović Stijačić, Marko Nešković, Milan Jordanov i Jelena Sokić, prezentovali su zainteresovanim posetiocima deo eksperimentalnog protokola, kao i najzanimljivije i najnovije rezultate iz oblasti eskperimentalne psihologije. Pored doktoranada, u realizaciji predstavljanja laboratorije učestvovali su i najmlađi članovi – talentovane studentkinje osnovnih studija psihologije: Katarina Bujandrić, Danica Osmajić i Aleksandra Gurjanov.

       Pored toga, prof. dr.  Dušica Filipović Đurđević, član LEP NS i vanredna profesorica Odseka za psihologiju, predstavila je svoje istraživanje u okviru izložbe „Predstavljanje vrhunskih rezultata Univerziteta u Novom Sadu“.

        Kao i prošle godine, proveli smo se odlično, što možete videti iz priloženih slika!

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+