Prvi susret mladih istraživača u oblasti eksperimentalne psihologije

 

 

Filozofski fakultet u Novom Sadu

Svečana sala (Dekanat, I sprat)

5. juni 2015. godine

 

Kratak program radionice

10:00 Registracija

10:10 Otvaranje

10:15 – 11:45 Psiholingvistika

12:00 – 14:00 Pauza za ručak

14:00 – 15:00 Psihologija učenja i pamćenja

15:00 – 15:20 Pauza za kafu

15:20 – 16:20 Klinička i socijalna psihologija

16:20 – 16:40 Pauza za kafu

16:40 – 17:40 Psihologija percepcije

17:40 – 18:00 Zatvaranje – završna diskusija

 

Programski odbor

Dušica Filipović Đurđević

Sunčica Zdravković

Petar Milin

 

Organizacioni odbor

Dušica Filipović Đurđević

Jelena Radanović

Isidora Gatarić

Marija Cmiljanović

Marko Nešković

 

Vreme predviđeno za izlaganje iznosti 10 minuta, uz dodatnih 5 minuta predviđenih za diskusiju.

 

 

Detaljan program radionice

 

10:00 Registracija

10:10 Otvaranje

 

10:15 – 11:45 Psiholingvistika

Obrada kognata u srpskom i engleskom jeziku

Jelena Radanović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Novi Sad

mentor: Petar Milin

Semantička višeznačnost derivacionih sufiksa u srpskom jeziku: normativna i eksperimentalna studija

Isidora Gatarić

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

mentor: Dušica Filipović Đurđević

Produkcija glagola na ranom uzrastu – transferzalno istraživanje

Nina Ilić

Odsek za anglistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu

mentor: Sabina Halupka  Rešetar

Nominalizacija u srpskom jeziku

Sanja Radman i Isidora Gatarić

Odsek za anglistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

mentor: Sabina Halupka Rešetar

Efekti višeznačnosti reči

Ksenija Mišić

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

mentor: Dušica Filipović Đurđević

Efekat stranog jezika na donošenje odluka i kognitivna fluentnost

Mia Mirecki i Miloš Tadijin

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

mentor: Dušica Filipović Đurđević

 

12:00 – 14:00 Pauza za ručak

 

14:00 – 15:00 Psihologija učenja i pamćenja

Ucenje lavirinta i napor

Senka Kostić

Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici

mentor: Oliver Tošković

Pamćenje u toku budnog stanja i spavanja

Mina Manić

Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici

mentor: Oliver Tošković

Fenomen naglašavanja i pretpostavka o sledu odlika i naziva: Eksperimentalna studija

Marko Nešković i Milan Jordanov

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

mentor: Petar Milin

Fenomen naglašavanja i pretpostavka o sledu odlika i naziva: Računarsko modelovanje

Milan Jordanov i Marko Nešković

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

mentor: Petar Milin

 

15:00 – 15:20 Pauza za kafu

 

15:20 – 16:20 Klinička i socijalna psihologija

Anksioznost i pristrasnosti u percepciji facijalnih ekspresija razlicitih emocija

Emilija Drobnjaković

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

mentor: Bojana Dinic i Ljiljana Mihic

Testovi i drugi načini za merenje izraženosti rodnih sterotipa

Milica Skočajić

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

mentor: Oliver Tošković

Ruminiranje o ruminacijama (ili Efekti ruminacija na egzekutivne funkcije)

Jelena Sokić

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

mentor: Mikloš Biro

Binokularno rivalstvo u kliničkoj psihologiji

Nikola Samac

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

mentor: Ljiljana Mihić i Sunčica Zdravković

 

16:20 – 16:40 Pauza za kafu

 

16:40 – 17:40 Psihologija percepcije

Prepoznavanje lica i prosopagnozija

Marija Cmiljanović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

mentor: Sunčica Zdravković

Opažanje svetline

Predrag Nedimović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

mentor: Sunčica Zdravković

Anizotropija opažene brzine

Marija Stefanović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

mentor: Oliver Tošković

Verbalno kodiranje u zadatku kategoričke percepcije boja

Ivana Jakovljev

Laboratorija za eskperimentalnu psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu

mentor: Sunčica Zdravković

 

17:40 – 18:00 Zatvaranje – završna diskusija