Drugi susret mladih istraživača u oblasti eksperimentalne psihologije

Kratki program

10:00 – 10:15 Svečano otvaranje
10:15 – 11:30 Percepcija
11:30 – 12:00 Pauza za kafu
12:00 – 13:30 Percepcija i klinička psihologija
13:30 – 15:00 Ručak
15:00 – 16:30 Psiholingvistika
16:30 – 17:00 Pauza za kafu i dezert
17:00 – 18:30 Jezik, učenje i viši kognitivni procesi
18:30 – Završna diskusija

Vreme predviđeno za izlaganje iznosti 10 minuta, uz dodatnih 5 minuta predviđenih za diskusiju. Izlagačima će na raspolaganju biti projektor i računar.

Za autore i njihove mentore biće obezbeđen besplatan ručak, kao i osveženje tokom dve pauze.

Programski odbor

Dušica Filipović Đurđević

Sunčica Zdravković

Sabina Halupka Rešetar

Aleksandar Kostić

Dejan Todorović

Slobodan Marković

Oliver Tošković

Kaja Damnjanović

 

Organizacioni odbor

Dušica Filipović Đurđević

Sunčica Zdravković

Bojana Dinić

Ivana Jakovljev

Jelena Radanović

Isidora Gatarić

Emilija Drobnjaković

 

Detaljni program

10:00 – 10:15 Svečano otvaranje
 
Percepcija
 
10:15 – 10:30 Efekti globalnog i lokalnog osvetljenja na procenu svetlinePredrag Nedimović i Jelena NedeljkovićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Sunčica Zdravković

10:30 – 10:45 SVETSKO PRVENSTVO U ANIZOTROPIJI – efekat treninga na fenomen anizotropije pri opažanju prostoraDijana CocićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

10:45 – 11:00 Gde to tamo neko peva – Anizotropija opažene daljine u auditivnom čulnom modalitetuMarija StublinčevićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

11:00 – 11:15 Princip gravitacije i kontrastno-zavisna procena brzineMarija StefanovićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

11:15 – 11:30 Morfovi lica ljudi i robota: procena dopadljivosti i socijalne distanceMarija CmiljanovićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Sunčica Zdravković

11:30 – 12:00 Pauza za kafu
Percepcija i klinička psihologija
12:00 – 12:15 Verbalno i vizuelno kodiranje u kategoričkoj percepciji bojaIvana JakovljevLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Sunčica Zdravković

12:15 – 12:30 Za mene si ono što čujem: kako trač utiče na našu percepciju?Nikola SamacLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Ljiljana Mihić i Sunčica Zdravković

12:30 – 12:45 Odnos mase objekta i brzine mentalne rotacijeMilica SkočajićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

12:45 – 13:00 Dalje ispitivanje odnosa anksioznosti i pristrasnosti u pažnjiEmilija DrobnjakovićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Bojana Dinić

13:00 – 13:15 Misli ili emocije – ko je neprijatelj dosade?Jelena SokićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Ljiljana Mihić

13:15 – 13:30 Sintaksički problemi u govoru afazičnih pacijenata: percepcija i produkcija reda reči u rečeniciAleksandra KrstićOdsek za anglistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Sabina Halupka Rešetar

13:30 – 15:00 Ručak
Psiholingvistika
15:00 – 15:15 Gramatičko primovanje prideva i imenicaMarko Perić, Tamara Popović, Sara Bogdanović, Kristina Mojović, Katarina Vulić, Isidora Popović, Milica Ninković, Ana IvanovLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Aleksandar Kostić

15:15 – 15:30 Status neutralne situacije u zadacima gramatičkog pimovanjaMarko Perić, Tamara Popović, Sara Bogdanović, Kristina Mojović, Katarina Vulić, Isidora Popović, Milica Ninković, Ana IvanovLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Aleksandar Kostić

15:30 – 15:45 Efekat redosleda izlaganja različitih vrsta višeznačnosti na njihovu obraduKsenija MišićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Dušica Filipović Đurđević

15:45 – 16:00 Uticaj višeznačnosti derivacionih sufiksa na kognitivnu obradu derivata srpskog jezika: studija očnih pokretaIsidora GatarićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novi Sad

Mentor: Dušica Filipović Đurđević

16:00 – 16:15 Uticaj sličnosti forme i morfološke kompleksnosti na obradu srpsko-engleskih kognata: studija očnih pokretaJelena RadanovićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novi Sad

Mentor: Petar Milina i Laurie Beth Feldman

16:15 – 16:30 Razlike u pokretima očiju prilikom čitanja stihova i prozeFilip NenadićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novi Sad

Mentor: Petar Milin i Benjamin V. Tucker

16:30 – 17:00 Pauza za kafu i dezert
Jezik, učenje i viši kognitivni procesi
17:00 – 17:15 Uticaj položaja reči u rečenici na prozodijske odlike (frekvenciju, jačinu, trajanje)Predrag KovačevićOdsek za anglistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Sabina Halupka Rešetar

17:15 – 17:30 Problemi u eksperimentalnom istraživanju usvajanja jezikaNina IlićOdsek za anglistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Sabina Halupka Rešetar

17:30 – 17:45 Uloga istaknutosti tokom učenja vjestačkog jezikaMarko NeškovićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novi Sad

Mentor: Petar Milin i Dušica Filipović Đurđević

17:45 – 18:00 Naporan rad se isplati – put, vreme i napor na putu do cilja u lavirintuSenka KostićFilozofski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica

Mentor: Oliver Tošković

18:00 – 18:15 Silogističko rasuđivanje kao potrošač kognitivnih resursaMina Jevtović, Sara Petrović, Sandra IlićLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Kaja Damnjanović

18:15 – 18:30 Poredjenje LSTM i RW modela za semantičku analizuMarko Nešković i Milan JordanovLaboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novi Sad

Mentor: Petar Milin i Dušica Filipović Đurđević

18:30 – Završna diskusija