Treći susret mladih istraživača u oblasti eksperimentalne psihologije

Kratki program

10:45 – 11:00 Svečano otvaranje
11:00 – 12:45 Psiholingvistika/kognitivna psihologija
12:45 – 13:00 Pauza za kafu
13:00 – 14:30 Percepcija i viši kognitivni procesi
14:30– 16:00 Ručak
16:00 – 17:30 Percepcija
17:30 – Završna diskusija

 

Vreme predviđeno za izlaganje iznosi  10 minuta, uz dodatnih 5 minuta predviđenih za diskusiju. Izlagačima će na raspolaganju biti projektor i računar.

 

Za autore i njihove mentore biće obezbeđen besplatan ručak, kao i osveženje tokom pauze.

 

Programski odbor

Oliver Tošković

Dušica Filipović Đurđević

Sunčica Zdravković

Aleksandar Kostić

Dejan Todorović

Slobodan Marković

Kaja Damnjanović

Sabina Halupka Rešetar

 

Organizacioni odbor

Oliver Tošković

Marija Stublinčević

Dušica Filipović Đurđević

Sunčica Zdravković

Detaljni program

10:45 – 11:00 Svečano otvaranje
   
   
  Psiholingvistika/kognitivnapsihologija
   
11:00 – 11:15 Provera uticaja redosleda izlaganja na efekat višeznačnosti reči

Ksenija Mišić

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Dušica Filipović Đurđević

 

11:15 – 11:30 Prikupljanje normi o konkretnosti reči ra zdvojenoj po senzornim modalitetima za 2000 imenica srpskog jezika 

Milica Popović Stijačić

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Dušica Filipović Đurđević

 

11:30 – 11:45 Efekat varijacija u dužini fonema na procesiranje izolovanihreči

Filip Nenadić

Alberta Phonetics Laboratory, University of Alberta

Mentor: Benjamin V. Tucker

 

11:45– 12:00 Uticaj povratne informacije na efekat frekvencije u zadatku leksičke odluke

Ana Avramović, Ana Vilotijević, Emir Demić, Ivana Jovanović, Azra Kapetanović, Katarina Kovačević, Aleksandra  Milosavljević, Sara Stanisavljević, Katarina Stekić, Jelka Stojanov, Slobodan Pantelić,

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Tamara Popović, Predrag Nedimović (uz superviziju Dušice Filipović Đurđević)

 

12:00 – 12:15 Zadatak ponavljanja pseudoreči kao postupak za procenu fonološkog razvoja na predškolskom uzrastu: mogućnost diskriminacije specifičnog jezičkog poremećaja u srpskom jeziku

Maša Popović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Aleksandar Kostić

 

12:15-12:30 Koračanje kroz semantički prostor  

Milan Jordanov, Marko Nešković

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Petar Milin, Dušica Filipović Đurđević

 

12:30 – 12:45 Osećam – dakle, mislim… Ili obrnuto?

Jelena Sokić, Ivana Milinković

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Mikloš Biro

 

   
12:45 – 13:00 Pauza za kafu
  Percepcija i viši kognitivni procesi
   
13:00 – 13:15 Jezički simbolizam u imenovanju pokretnih objekata – faktori  brzine i oblika putanje

Marija Stefanović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

 

13:15 – 13:30 Uncanny Valley – protetička šaka u dolini jeze

Bujandrić  Katarina, Gligorijević  Ana, Gurjanov Aleksandra,  Osmajić Danica

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Milan Jordanov, Marko Nešković (uz superviziju Sunčice Zdravković i Dušice Filipović Đurđević)

 

13:30 – 13:45 Dolina jeze – perceptivni i socijalni aspekt

Marija Cmiljanović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Sunčica Zdravković

 

13:45 – 14:00 Tačnost prepoznavanja emocija s obzirom na tip vizuelne prezentacije

Senka Kostić

Katedra za psihologiju, Filozofski fakultet, Unuverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Mentor: Oliver Tošković

 

14:00 – 14:15 Čija je to pesma – subjektivni doživljaj melosa različitih regiona 

TijanaTodić Jakšić

Katedra za psihologiju, Filozofski fakultet, Unuverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Mentor: Oliver Tošković

14:15 – 14:30 Estetski aspekt procene kongruentnosti muzike i apstraktnog slikarstva

Katarina Rančić

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Slobodan Marković

 

   
14:30 – 16:00 Ručak
   
   
  Percepcija
   
16:00 – 16:15 Asimilacija i kontrast svetline

Predrag Nedimović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor:  SunčicaZdravković

 

16:15 – 16:30 Kategorička percepcija boja

Ivana Jakovljev

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Sunčica Zdravković

 

16:30 – 16:45 Jedan centimetar sive – sukob geštalt principa blizine i sličnosti

Darija Hafizović

Katedra za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Mentor: Oliver Tošković

 

16:45 – 17:00 Anizotropija opažene daljine, veličine i njihova interakcija

Kristina Jadranović, Ivana Jovanović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

 

17:00 – 17:15 Znamo li za gore bez mišića vrata i gravitacije

Emir Demić, Aleksandra Milosavljević

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

 

17:15 – 17:30 Zlatna spirala i procena brzine kretanja

Marija Stefanović, Katarina Kovačević, Ana Avramović
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

 

   
17:30 – Završna diskusija