Četvrti susret mladih istraživača u oblasti eksperimentalne psihologije

 

 

KRATKI PROGRAM


10:40                     Dolazak

11:00 – 11:15       Svečano otvaranje

11:15 – 12:15        Percepcija 1

12:15 – 12:45        Pauza za kafu

12:45 – 14:15        Jezik, učenje i viši kognitivni procesi

14:15 – 15:45        Ručak

15:45 – 17:00        Percepcija 2

17:00 – 17:30        Pauza za kafu

17:30                     Završna diskusija

 

PROGRAMSKI ODBOR

Aleksandar Kostić
Slobodan Marković
Sunčica Zdravković
Dušica Filipović Đurđević
Oliver Tošković
Kaja Damnjanović
 
ORGANIZACIONI ODBOR

Sunčica Zdravković

Ivana Jakovljev

Milica Popović Stijačić

 

 

Vreme predviđeno za izlaganje je 10 minuta, uz dodatnih 5 minuta predviđenih za diskusiju.

Izlagačima će na raspolaganju biti računar (sa Power Point-om), projektor i pokazivač.

 

Organizatori za sve pozvane obezbeđuju besplatan ručak, kao i osveženje tokom dve pauze.

 

 

PROGRAM

 

11:00 – 11:15      SVEČANO OTVARANJE

 

Percepcija 1

Moderator sekcije: Tamara Popović

 

11:15 – 11:30      Iluzija obrnutog kontrasta u hromatskom domenu

Predrag Nedimović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Sunčica Zdravković

 

11:30 – 11:45      Uticaj konteksta učenja na prepoznavanje lica

Vesna Barzut

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Slobodan Marković

 

11:45 – 12:00      Kategorička percepcija boja

Ivana Jakovljev

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Sunčica Zdravković

 

12:00 – 12:15      Uticaj konteksta na estetsku procenu obline

Jelena Blanuša

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Slobodan Marković

 

12:15 – 12:45      Pauza za kafu

 

Jezik, Učenje, Viši kognitivni procesi

Moderator sekcije: Predrag Nedimović

 

12:45 – 13:00      Variranje Šenonove jednakosti u funkciji dužine ekspozicije stimulusa

Tamara Popović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Aleksandar Kostić

 

13:00 – 13:15      Prediktivna moć SSD modela i neizvesnost značenja polisemičnih reči

Ksenija Mišić

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Dušica Filipović Đurđević

 

13:15 – 13:30      Poređenje tri nove mere perceptivnog bogatstva reči: uvid iz nove normativne studije

Milica Popović Stijačić

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Novom Sadu

Mentor: Dušica Filipović Đurđević

 

13:30 – 13:45      Super miš: Koja je dužina staze diskriminativna u učenju lavirinta

Senka Kostić

Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica Mentor: Oliver Tošković

 

13:45 – 14:00      A Cue for Rational Reasoning: Introducing a Reference Point in Cognitive Reflection Tasks

Vera Novković

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Kaja Damnjanović

 

14:00 – 14:15      Unfolding outcome bias: finding regularities behind irrationality

Irena Pavlović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Kaja Damnjanović

 

14:15 – 15:45       Ručak

 

Percepcija 2

Moderator sekcije: Vesna Barzut

 

15:45 – 16:00      Snakes and cakes – anizotropija opažene daljine averzivnih stimulusa u virtuelnoj realnosti

Ana Avramović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

 

16:00 – 16:15      Snakes and cakes – anizotropija opažene daljine averzivnih i apetitivnih stimulusa u virtuelnoj realnosti

Jelica Milojičić

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

 

16:15 – 16:30      Rock around the clock – anizotropija opažene daljine i vestibularne informacije

Adela Bisak

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

 

16:30 – 16:45      The Thing – anizotropija dužine sopstvene ruke u fizičkoj realnosti

Aleksandra Milosavljević

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković

 

16:45 – 17:00      The Thing – anizotropija dužine sopstvene ruke u virtuelnoj realnosti

Milica Šimonović

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofski fakultet u Beogradu

Mentor: Oliver Tošković
 
17:00 – 17:30     Pauza za kafu i dezert
 
17:30            ZAVRŠNA DISKUSIJA