METODOLOŠKO-STATISTIČKI PROBLEMI U EKSPERIMENTALNOJ PSIHOLOGIJI

 

U eksperimentalnoj psihologiji dugo vremena je vladalo uverenje da je metodološka kontrola dovoljan uslov za valjanost istraživanja. Iako u velikoj meri tačno, ovo uverenje mora i samo biti podvrgnuto saznajnom razmatranju. Osim toga, ono mora biti relativizovano s obzirom na prirodu fenomena kojim se u istraživanju bavimo. Metodološki i statistički aparat moraju biti usklađeni, kao spojeni sudovi, istovremeno osetljivi, kako na istraživačko pitanje, tako i na raznovrsne ekološke činioce.

 

Baayen, R. H., & Milin, P. (2010). Analyzing Reaction Times. International Journal of Psychological Research, 3(2), 12-28. PDF

Milin, P., & Hadžić, O. (2011). Moderating and Mediating Variables in Psychological Research. In M. Lovrić (Ed.) International Encyclopedia of Statistical Science (pp. 849-852). Berlin: Springer. PDF