TERMIN POSTOJEĆI PREVODI PREDLOG ADEKVATNIJEG PREVODA LINKOVI ZA OBJAŠNJENJA
Lightness svetlina    
Brightness   jarkost  
Light – dim svetlo – tamno    
Bright – dark osvetljeno – u mraku    
Shadow senka    
Spotlight   svetlosni snop  
Penumbra ivica senke    
Light svetlo    
Illumination osvetljenje    
Radiance      
Beam snop    
Ray zrak    
Blurr mutno    
Gloss sjaj odsjaj  
Luster   soft sheen  
Highlight   posvetljeno  
Shines   ovo je glagol koji znači da nešto sija  
Glows   ovo je glagol koji znači da je nešto toplo. Jarko  
Blaze   jarko gori  
Fizzle bljesak    
Glitter      
Sparkle      
Twinkle      
Glimmer      
Transparent providan kao staklo  
Translusent proziran
kao melirano staklo, propušta svetlost ali se ne vide objekti
 
Pattern mustra, šablon, matrica    
Edge ivica    
Junction spoj    
Summit vrh tačka susreta  
Corner ćošak    
Self-enhancement samopoboljšanje, samounapređenje…
samoosnaživanje (motivacija za održanjem pozitivne slike o sebi)
 
Age of acquisition (AoA)
godine kad je naučena reč; godine usvajanja pojma; uzrast kada je naučena reč/pojam
   
Familiarity of word familijarnost reči; poznatost reči; subjektivna frekvenca reči  
Naming izgovaranje    
Label oznaka, ime    
Cue znak    
Peg hypothesis   Hipoteza udice  
Entitlement
povlašćenost, doživljaj povlašćenosti
   
Error bar      
Satisfaction of search   zasićenje pretrage  
Dwell (time)      
Sentience svest doživljajna svest / fenomenološka svest  
Awareness svesnost pristupna svest  
Consciousness svest svest, jer su prema Serlovoj (široko prihvaćenoj) definiciji sentience i awareness dva aspekta onoga što on naziva consciousness LINK