May 26, 2015

Uticaj faktora rase, pola i poznatosti na prepoznavanje lica

 

Vesna Barzut

Filozofski fakultet u Beogradu

 

Četvrtak, 28. maj 2015. u 15h

FacebookTwitterGoogle+