Jun 1, 2015

Mogućnosti i granice neuroimaging-a u istraživanju psiholoških funkcija i neuropsihijatrijskih oboljena

 

Nenad Vasić

Univerzitet u Ulmu, Nemačka

 

Četvrtak, 4.jun 2015. u 15h

FacebookTwitterGoogle+